Козацька «Джура» збирає освітян та військових

Центр Національного Відродження, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України, Рада козацьких отаманів України, ГО «Українська справа» 2 жовтня в Києві організували зустріч військовиків, науковців, вчителів з предмету «Захист Вітчизни», відповідальних в управліннях освіти за національно-патріотичне виховання, організаторів гри «Джура». Темою круглого столу стало питання: «Роль та значення української військової термінології і лексики у формуванні української національної ідентичності».

Ідея зустрічі народилась внаслідок дискусій, що виникали час від часу при проведенні муштрового вишколу в рамках впровадження дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") через різне трактування термінів, дефініції понять або просто нерозуміння необхідності застосовувати саме українські військові терміни в українській військовій справі. Метою заходу було обмінятися інформацією для вироблення спільної позиції щодо використання української військової термінології з подальшим її застосуванням та популяризацією на практиці у військовій підготовці учнів. Понад 40 учасників підтвердили актуальність питань, окреслених програмою заходу. Нажаль, запрошені народні депутати України не змогли прибути на зустріч. Тільки Олег Канівець, який постійно опікується справою виховання української молоді, надіслав привітання і надав фінансову допомогу організаторам круглого столу.

На зустрічі представники академічної науки: директор Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук Чухліб Т.В., провідний науковий співробітник Наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, доктор історичних наук, професор Якимович Б.З., українські мовознавці, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка Яремко Я.П. та доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянської академії» Демська О.М. у своїх доповідях висвітлили значення героїчного пафосу козацьких часів, військово-козацького строю і термінології як виховних елементів українського військового вишколу на козацьких традиціях, зробили огляд сучасного стану, проблем, перспектив української військової термінології, окреслили існуючі проблеми національної ідентичності в українській військовій термінології на сучасному етапі і шляхи вирішення.

Філолог-перекладач Зінченко О.А., яка до 2011 року працювала в Міністерстві оборони, поділилась своїм досвідом впровадження української мови в Збройних Силах України у першому десятилітті Незалежності. Полковник Сергій Рудюк висловив занепокоєння тим, що державна мова й досі не утвердилася в середовищі військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, зокрема й у центральному апараті Міністерства оборони України.

Нині діючий Стройовий статут Збройних Сил України не відповідає науковим нормам української військової термінології. Тому рекомендовано учасникам дитячо–юнацької військово–спортивної патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) Українського козацтва у своїй роботі керуватися навчально-методичним посібником “Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) Українського козацтва (упорядник: полковник С.П. Рудюк)”, виданим у 2010 році в Києві Товариством “Меморіал” ім. В.Стуса. Цей посібник укладений на основі Муштрового статуту (Впоряду) Збройних Сил України 1994 року за ред. М. Демського і Б. Якимовича. Досвідом практичного застосування "Муштрового впоряду" у навчально-виховному процесі поділився з учасниками зустрічі депутат Смілянської районної ради у Черкаській області, директор Тернівської ЗОШ I-III ст., Анатолій Васильович Шулежко. Присутнім показали відеозапис виступу учнів його школи у номінації «Впоряд» під час проведення Всеукраїнського збору активістів «Джура-2013: Волинська Січ».

Учасники круглого столу, користуючись присутністю представника Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони п. Роговець Н.О. та представника ЗСУ полковника Філя Т.О., наголосили на актуальних питаннях організації військової справи в системі освіти та відсутність системного і комплексного підходу у процесах національно-патріотичного виховання зі сторони державних чинників.

Вирішення більшості питань, порушених учасниками зустрічі, в значній мірі залежить від врегулювання нормативно-правової бази застосування української військової термінології, а процес національно-патріотичного виховання українських громадян, як важливий чинник забезпечення національної безпеки та оборони, потребує не стільки нових відомчих та міжвідомчих концепцій, скільки створення єдиної державної системи патріотичного виховання. Тому в підсумку зустрічі було запропоновано звернутись до законодавців з пропозицією розробити та прийняти Закон України «Про національно-патріотичне виховання українських громадян».

Також, для врегулювання процесу застосування української військової термінології через уніфікацію термінів, дефініцій понять всіма суб’єктами навчального процесу з військової дисципліни та виховання у військово-патріотичному дусі, рекомендовано виховникам при підготовці учнів до участі в грі «Сокіл» (Джура») керуватися навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд для учасників гри «Сокіл» («Джура»), впорядкований полковником Сергієм Рудюком.

Знайшла підтримку більшості пропозиція для покращення опанування військовиками української військової термінології звернутись до відповідних державних чинників з проханням забезпечити Збройні сили України та інших суб’єктів, що застосовують у своїй діяльності військову термінологію, «Російсько–українським словником для військовиків» А.Бурячка, М.Демського, Б.Якимовича (Київ-Львів,1995) в належній кількості, а учасникам та організаторам гри «Джура» в практичній роботі рекомендувати користуватись вищеназваним словником.

Резолюцією зібрання передбачено, щоб організатори гри «Сокіл» («Джура) звернулись до науковців-філологів з проханням розробити словник-мінімум українських військових термінів для учасників гри. Крім того, організаторам рекомендовано провести зустріч з представниками молодіжних патріотично-виховних організацій з метою уніфікації військових термінів, які використовуються у їх навчальних та виховних програмах.

Учасники зустрічі ствердили, що процес українізації української армії через застосування української військової термінології має відбуватися водночас у двох аспектах. Це створення примусово-вольовим шляхом необхідності для застосування через законодавчу ініціативу та нормативно-розпорядчу функцію виконавчої державної влади і формування усвідомлення необхідності застосування шляхом проведення роз’яснювальної та інформаційно-пропагандистської роботи серед громадськості.

Водночас присутні погодились із твердженнями науковців, що існуючий стан засвідчує: проблема будь-якої національної термінології виходить далеко за лінгвістичні межі. В умовах тотального наступу глобалізації особливої гостроти набуває проблема мовної екології. Впроваджуючи українську мову в усі ділянки життєдіяльності українця, зокрема у військову справу, держава забезпечує життя нації. Адже доки є мова, доти існує нація. Через застосування української мови відбувається ідентифікація людини, держави в цілому та її інституцій зокрема. Також було відзначено, що найбільший дискомфорт при переході від російської мови до української відчувають старші за віком громадяни. Для дітей таких проблем не існує. Але було б не правильним в Україні вимагати від дітей користуватись недержавною мовою лише через мовний дискомфорт наставника, виховника або командира.

У підсумковому слові представник від міністерства освіти і науки, в.о. директора Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Омельченко Д.Г. відзначив достатньо високий науковий рівень заходу, що сприяло ефективності круглого столу, заявив про необхідність таких зустрічей в майбутньому, висловив подяку всім його учасникам.

На завершення директор Центру Національного Відродження Тарас Рондзістий на правах модератора круглого столу привітав від організаторів зустрічі всіх з Днем вчителя та наступним Святом Покрови, Днем Українського козацтва, адже всі учасники заходу так чи інакше мають пряме відношення і до одного, і до іншого свята.

Прес-служба Головного штабу гри «Джура»

Published on 10 October 2013