Бібліографія Донцова

Далекого 1958 року у Віндзорі (Канада) відомий науковець Павло Штепа видав впорядковану ним бібліографію творів Дмитра Донцова. Праця ця безцінна для всіх, хто цікавиться творчістю ідеолога українського націоналізму.

Опрацювавши значний обсяг джерел, Штепа, втім, так і не зміг зібрати повний список публікацій доктора Донцова, про що сам і зазначив у вступному слові до праці.

«Бракує писань, друкованих в українській, московській, польській періодичній пресі в роках до 1914. Немає друкованих в 1940-41 рр. в «Батаві» (Бухарест). Не є повною бібліографія статей та есеїв в «Літературно-Науковім Віснику» (Львів). Пропущено кілька друкованих в українській та чужомовній пресі по 1945 р.», - визнає Штепа. Від себе додамо, що, звісно ж, бракує і того, що написав Донцов після 1958 року, а це аж цілих 15 років плідної творчості.

«Цих браків не пощастило поки що заповнити. Прийде час, коли вільна Україна видасть повну збірку творів Дмитра Донцова, включно з найменшими статтями», - вірив дослідник, зазначаючи, що готуючи матеріал, прагнув вказати майбутнім видавцям де шукати писання Донцова.

В цьому році, у понад 20 років існуючій формально незалежній Україні, відзначаємо 130-річчя з дня народження Донцова (не на державному рівні). Досі не видано ні повного видання творів філософа, ні навіть не зібрана їх повна бібліографія. Проте віримо, що час цей не за горами. Наближуймо його.

Віктор РОГ

Published on 30 July 2013