Кооперація в Україні: якій їй бути?

4 березня в Центрі національного відродження «Київська Просвіта» й Київська міська організація ГО «Українська Справа» провели круглий стіл «Просвіта» і кооперативний рух: історія та сьогоднішні проекти», який став продовженням Першого Львівського експертного форуму українських економічних справ (01.12.12) та львівського круглого столу з питань розвитку української економічної кооперації.

В заході взяли участь Андрій Оленчик - заступник директора-розпорядника державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Юрій Приходько - провідний спеціаліст Інституту економіки та прогнозування НАН України, Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Едуард Модзелевський - голова "Просвіти" міста Фастова, Оксана Торган - Києво-Могилянська академія, Сергій Курдицький - адміністратор з фандрейзингу та зв'язків з громадськістю МБО «Добробут громад», Олексій Кляшторний - заступник голови ГО «Українська справа», член ініціативної групи зі створення відділення КС «Вигода» в м. Києві, Олександр Горкун - Київський національний економічний університет, Петро Маковський - голова Кредитної спілки "Вигода", м. Стрий, Тарас Стецьків - активіст Громадського руху "Зарваницька ініціатива".

Під час заходу було обговорено історію становлення кооперативного руху на території України та сучасний стан кооперації в нашій державі. Було порівняно становлення споживчих кооперативів в Європі та Україні, визначено вплив кооперативного руху на суспільний розвиток країни в різні періоди історії.

«Роль «Просвіти» в становленні кооперативних спілок була свого часу визначальною. Кооперативи займалися не лише економічною, але й духовною складовою. Кооперативні спілки сприяли культурно-просвітницьким заходам. Таким чином кооперативний рух був тісно пов'язаний з національно-культурним розвитком в Україні, особливо – за часів постання Української Народної Республіки. Тобто окрім економічної складової кооперативний рух сприяв і культурному розвитку», - зазначив голова фастівської «Просвіти» Едуард Модзелевський.

«Не було б кооперативного руху, гадаю, і Української революції 1917-1920 рр. не відбулося б. Адже кооперативи, наприклад, «Дніпросоюз», дуже посприяли становленню державних інституцій, допомагав знаходити кошти і надавав їх на потреби державотворення», - підкреслив Модзелевський.

Сергій Курдицький - адміністратор з фандрейзингу та зв'язків з громадськістю МБО «Добробут громад» розповів про сучасні форми кооперації, зокрема, на прикладі молочарських кооперативів, про проекти свого МБО на найближчий час, про його успіхи і складнощі, з яким стикається цей кооператив.

«Сьогодні українська кредитна спілка в Америці є конкурентною порівняно з неукраїнськими спілками. Бо українці за походженням вкладають кошти в українські установи подібного штибу, діючи за принципом «свій до свого по своє». А в самій Україні наші громадяни несуть свої заощадження чи беруть позики в фінорганізаціях, які не є українськими і питомо підтримують неукраїнські культурні і т.д. проекти. Тому запорука успіху нашого кооперативного руху в тому, щоб українці вкладалися в установи, які підтримують українське, які є українськими», - додав Олексій Кляшторний - заступник голови ГО «Українська справа», член ініціативної групи зі створення відділення кредитної спілки «Вигода» в м. Києві.

Сергій Багряний, УІС

Published on 4 April 2013