“Етнонаціональна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення”

Інститут політичної освіти ВО «Свобода»

Міжнародна благодійна установа Центр національного відродження

ім. С. Бандери

Кафедра державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Галицький історико-політологічний центр

Інформаційне повідомлення

14-15 червня 2013 р. в м. Івано-Франківську у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” відбудеться V міжнародна наукова конференція “Етнонаціональна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення”

Напрямки роботи конференції

1. Етнонаціональні відносини і національна політика: теоретичний аспект.

2. Націоналізм, національна політика і державне будівництво: європейський контекст.

3. Національні та етнічні меншини України: походження, соціально-структурне становище, політичні орієнтації.

4. Нації і національні взаємини в пранаціоналістичній українській політичній думці (до поч. ХХ ст.).

5. Національна політика в ідеологічно-програмових засадах та політичній практиці ОУН.

6. Національна політика і державне будівництво в ідеологічно-програмових засадах і політичній практиці сучасного українського націоналізму.

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому збірнику до початку конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті, які мають наукову та практичну цінність. Матеріали подавати українською мовою обсягом 6-12 сторінок в електронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за адресою оргкомітету). Записи виконуються у редакторі WORD 97.0 або наступних версіях для Windows 2000 (крім WORD 2007). Шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали, параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. У правому верхньому куту першого аркушу – П.І.П. автора, його вчене звання, ступінь та місце роботи. Зліва – УДК. Назва статті великими літерами. Анотація та ключові слова англійською й українською мовами. Перелік посилань у кінці рукопису мовою оригіналу та в послідовності посилань у тексті. Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 35], [8, арк. 8; 9, с. 99]. Стаття повинна відповідати вимогам, що ставляться до наукових публікацій.

До статті додається супровідна сторінка з такими персональними даними автора/авторів: П.І.П., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, факс, e-mail.

Тексти доповідей приймаються до 14 травня 2013 р. звичайною або електронною поштою.

Організатори покривають кошти на проїзд, проживання та харчування під час конференції. У разі співавторства витрати відшкодовуються лише для одного доповідача. Після розгляду Оргкомітетом статей і тез кожному автору буде повідомлено про прийняття чи відхилення його тексту.

У програмі роботи конференції передбачено презентацію наукової літератури і відвідання природних та історичних пам’яток Прикарпаття.

Адреса для кореспонденції:

вул. Півн. Бульвар,5а, м. Івано-Франківськ, 76000

Олександр Сич – голова оргкомітету

тел. 0962434922, e-mail: sycho@ukr.net

Сергій Адамович, заступник голови оргкомітету

тел. 0982931368, e-mail: adamovych@mail.ru

Ігор Дебенко – секретар оргкомітету

тел. 0987679118, e-mail: debenko@i.ua

Published on 14 March 2013