Книга для тих, хто шукає українську національну ідею

Нещодавно мені потрапила до рук книга кандидата філософських наук Володимира Сабадухи «Українська національна ідея та концепція особистісного буття». Це є монографія, яка містить в собі погляд українських та зарубіжних мислителів, філософів, політичних діячів на таке поняття як «національна ідея».

Автор наводить думки відомих європейських філософів, таких як Х.Ортега-і-Гассет, А.Бергсон, Й.Гердер, А.Дж.Тойнбі та багатьох інших, що є національна ідея для їх народів та якою є роль національної ідеї в загально цивілізаційному сенсі.

Володимир Сабадуха аналізує проблематику українських національної ідеї та парадигму національного буття в цілому, наводячи думки таких відомих мислителів та суспільних діячів, як Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов, Микола Міхновський, Дмитро Донцов, Юрій Липа, Ярослав Стецько та багатьох інших.

Варто особливу увагу звернути на те, що автор монографії на основі напрацювань знаних українських діячів та відштовхуючись від реалій сьогодення намагається визначити новітню українську національну ідею, актуальну вимогам сучасного періоду.

Цінність книги В.Сабадухи також полягає в тому, що для визначення національної ідеї він використовує науковий підхід, багаторічні напрацювання українських науковців, письменників, публіцистів, суспільних та політичних діячів, а не підхід, який заснований на необґрунтованих історичних гіпотезах та прагненнях окремих осіб видати бажане за дійсне.

Можу запевнити – ця книга буде гарною настановою для тих, хто шукає інформацію про сутність буття української нації та відповіддю на те, якою має бути національна ідея в сучасній Україні.

Сергій Пархоменко-Багряний

Published on 4 May 2012