У США після 20-літньої перерви відновило діяльність Товариство української студіюючої молоді

Нью-Йорк, 23 лютого 2012 р. – В Сполучених Штатах Америки відновило діяльність Товариство української студіюючої молоді ім. М. Міхновського (ТУСМ), що об’єднує молодих представників місцевої української громади.

Офіційне представлення відновленого ТУСМ відбулося за участі Голови Товариства Миколи Глушка, секретаря Дмитра Ленчука та скарбника Юстина Пиза 11 лютого в Нью-Йорку в рамках урочистого відзначення 100-ліття від дня народження прем'єра Українського Державного Правління, очільника Антибольшевицького блоку народів (АБН), Голови Проводу ОУН (б) Ярослава Стецька.

В присутності провідників ОУН (б), Світової конференції українських державницьких організацій (СКУДО) та Організації оборони чотирьох свобід України (ООЧСУ), представників численних національних культурно-просвітницьких осередків, молодіжних організацій та української інтелігенції, Голова ТУСМ заявив: “Мета нашого товариства — не тiльки пiдтримувати права студентської молодi в Українi, але також через державнi суспiльнi органiзацiї захищати самостiйну соборну українську державу”.

Посилаючись на видатного політичного і громадського діяча Миколу Міхновського, ім’я якого носить Товариство, М.Глушко наголосив на винятковiй важливостi єднання українського суспiльства: “Микола Мiхновський одного разу казав, що без сили нема права, щоб здобути право, треба мати силу. Ми, як українська громада, є сила. Якщо ми не можемо разом спiвпрацювати, тодi нiколи не здобудемо право на самостiйну соборну українську державу”. Відтак, Голова ТУСМ закликав усiх до співпраці задля побудови “українського права”.

Найближчим часом Товариство планує оголосити про план своєї діяльності на поточний рік, а також про спільні заходи з партнерськими організаціями в США та Україні.

# # #

Товариство української студіюючої молоді ім. М. Міхновського — студентська ідеологічна націоналістична організація, заснована у грудні 1949 р. в м.Ляйпгайм (ФРН) з числа членів і прихильників 3акордонних Частин ОУН. З 1955 до 1989 року осідок Головної Управи ТУСМ перебував у США. У різні часи головами Товариства були відомі громадські діячі діаспори Г.Васькович, М. Кравчук, В.Будзяк, Б.Кульчицький, Б.Футала, А.Лозинський.

Published on 29 February 2012