На грані двох світів

В рамках ініційованого молодіжною організацією «НЕБО» проекту «Незнані герої» (м. Запоріжжя) побачило світ перше видання: монографія запорізького історика, кандидата історичних наук Юрія Щура «На грані двох світів: український націоналістичний рух на Наддніпрянщині (1920-1955 рр.)»

Монографія присвячена комплексному аналізу особливостей українського націоналістичного руху на Наддніпрянщині у 1920-1955 роках. Проаналізовано пропагандистський, мобілізаційний та військовий напрямки діяльності УВО, ОУН та УПА.

Книга складається з трьох розділів:

1)Діяльність УВО та ОУН в Радянській Україні у міжвоєнний період (1920-1941 рр.).

2)Український націоналістичний рух на Наддніпрянщині під час німецької окупації.

3)Діяльність ОУН та УПА на Наддніпрянщині наприкінці Другої світової війни та у повоєнне десятиліття.

Використані архівні джерела - це, головним чином, офіційні актові документи, матеріали офіційного діловодства та ін., нарративні джерела – листи і неопубліковані спогади очевидців і учасників подій. Матеріали цих архівів охоплюють увесь хронологічний період, який розглядається у монографії, і ряд її важливих аспектів.

Основу неопублікованих джерельних матеріалів становлять документи Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, архіву Прокуратури Запорізької області, Державних архівів Запорізької, Рівненської та Сумської областей.

Значний інтерес представляють донедавна недоступні документи радянських органів державної безпеки, які зберігаються у ГДА СБУ. Зокрема, у фонді припинених справ представлені архівно-слідчі справи репресованих громадян України. Попри специфіку інформаційного наповнення вказаних справ, тут містяться цінні матеріали щодо поширення діяльності УВО та ОУН на Наддніпрянщину в міжвоєнний період.

Унікальним джерелом інформації є фонд друкованих видань ГДА СБУ. Зусиллями працівників КДБ УРСР із документів, які стосувалися діяльності ОУН та УПА (часто трофейних) було сформовано багатотомні справи № 372 та №376 («Сборник документов о структуре и характере антисоветской деятельности ОУН и УПА, о методах и приемах агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности по ликвидации организованного подполья ОУН и вооруженных банд УПА на территории республики 1943-1954 гг.»).

Значний масив документів з історії боротьби за державну незалежність України зберігається в архіві Центру досліджень визвольного руху. Зокрема, фонди: М. Лебедя, Закордонних частин ОУН, П. Касянчука, Буй-Тура – оригінали та копії звітів членів підпілля із Наддніпрянської України періоду німецької окупації.

У монографії використано документи 23 фондів 10 архівів України.

«Пропонована книга - плід моєї десятилітньої роботи. На основі як опублікованих матеріалів, так і документів архівів, переконливо видно, що український націоналістичний рух не є і не був явищем виключно західноукраїнського характеру. І соборництво українських націоналістів також не є пустим звуком. У монографії розкрито процеси зародження і розвитку націоналістичного руху саме на Наддніпрянщині, але чітко видно, що ці процеси, хоч і дещо у відмінному руслі, були синхронними із подіями на Західній Україні» - підкреслює Юрій Щур.

Голова Організації «НЕБО» Ігор Артюшенко

Published on 25 May 2011