Ідея в наступі

У київській Українській видавничій спілці ім. Ю. Липи побачив світ 2-ий том антології «Український націоналізм». Це видання здійснене за програмою Організації Українських Націоналістів (бандерівців) і має за мету ознайомити сучасників із віхами розвитку ідеології українського націоналізму. Упорядником книги виступив знаний публіцист та історик Віктор Рог, який готував і 1-ий том антології.

До другого тому увійшли ідеологічні праці теоретиків націоналізму 2-ої половини ХХ ст. Серед авторів книги зустрічаємо як імена визначних класиків та фундаторів українського націоналізму – Д.Донцова, Є.Маланюка, Є.Онацького, С.Бандери, Я.Стецька, Л.Ребета, так і пізніших теоретиків і наших сучасників – Ю.Бойка-Блохина, Ю.Пундика, З.Красівського, В.Іванишина, Р.Коваля, А.Свідзинського, О.Багана та В.Яворського. Книга упорядкована так, щоб представити якомога багатогранніше світоглядні засади українського націоналізму. Відтак ми отримали останню працю Дмитра Донцова «Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности» (1973 р.), студію відомого журналіста й фундатора ОУН Євгена Онацького (1894–1979) «Націоналізм та індивідуалізм» («Розбудова нації», 1933 р.), статтю Степана Бандери «Ідея і людина в ідеологічному русі» (1957), праці Ярослава Стецька «Дві революції» (1951) та «Ідеї, люди, боротьба» (1954), два культурологічні та етнопсихологічні есе Євгена Маланюка «Ієрархія» (1934) і «Малоросійство» (1959), частину класичної праці Лева Ребета «Теорія Нації» (1955), студію Юрія Бойка-Блохина «Основи українського націоналізму» (1951) й уривок із книжки Юрія Пундика «Український націоналізм» (1966).

Також до 2-го тому антології увійшли вірш багатолітнього політв’язня й організатора національного опору Зеновія Красівського (1929–1991) «Декларація націоналіста», статті сучасників – публіциста, історика і письменника Романа Коваля – «Якої України ми хочемо?» (1992) та теоретика і культуролога Володимира Яворського «Нація, національна ідея, націоналізм» (1998).

Дрогобич, який уже давно посів своє тверде місце на ідейно-політичній карті України ще від 1990 р., представлений двома іменами: сл. п. Василя Іванишина (1944–2007) та Олега Багана. До книги увійшли великий розділ із блискучої, вельми резонансної у свій час праці В. Іванишина «Нація. Державність. Націоналізм» (1992) та узагальнювальна стаття керівника Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова О.Багана «Світоглядно-ідеологічні засади українського націоналізму» (1995).

Видання супроводжується фаховими науковими примітками (автор Володимир Муравський), словником рідковживаних слів та великим списком рекомендованої літератури, за яким кожен зацікавлений може розширити для себе світоглядні й теоретичні обрії українського націоналізму. За всіма своїми параметрами та концептуальним змістом двотомна антологія «Український націоналізм», сподіваємося, стане значущою ідейною подією в культурному і політичному бутті нації.

Прес-служба Науково-ідеологічного центру ім. Д.Донцова

Published on 17 May 2011