Роз’яснення Проводу ОУН (б) щодо ставлення до політичних партій

Організація Українських Націоналістів у своїй діяльності рішуче поборює всілякі політичні прояви та організації, які діють на шкоду українським інтересам, особливо ті, які виступають провідниками в Україні імперської політики Москви, ідей «русского міра» тощо.

Щодо політичних партій проукраїнського спрямування, то ОУН (б) не вирізняє жодної із них, а підтримує кожну дію, спрямовану на укріплення державної єдності, суверенітету та соборності української держави та утвердження в Україні національної та соціальної справедливості, гідності української людини.

Це стосується також політичних партій, які у своїй діяльності декларують прихильність до ідеології українського націоналізму, пропаганди героїки національно-визвольної боротьби ОУН-УПА, послуговуються націоналістичною риторикою.

ОУН (б) підтримує висловлювання та дії, які сприяють подоланню постколоніального статусу України, впровадження ідей люстрації, тощо.

У той же час Провід негативно ставиться та відмежовується від проявів расової нетерпимості, шовінізму, ксенофобії, у виступах окремих партійних діячів та активістів.

Враховуючи те, що необхідною умовою подолання діючої сьогодні в Україні промосковської влади є консолідація всіх проукраїнських сил, ставлення ОУН (б) до окремих політичних партій та громадських рухів також прямо залежить від їхньої участі у консолідаційних процесах у напрямку утворення єдиного українського національного фронту.

Провід ОУН(б)

Published on 28 March 2011