Виклик, що гуртує громадськість

7 лютого 2011 р. у примiщеннi Центру нацiонального вiдродження Всеукраїнське товариство «Просвiта» органiзувало «круглий стiл» на тему «Закриття українських шкiл Донбасу: виклик, що гуртує громадськiсть» за участi представникiв батькiвських комiтетiв українських шкiл Донбасу, що закриваються у 2011 р., народних депутатiв України, вiдомих мовознавцiв, письменникiв.

Ведучий «круглого столу», один iз керiвникiв Всеукраїнського товариства «Просвiта» професор Іван Ющук оприлюднив 10 депутатських звернень, пiдписаних головою «Просвiти» Павлом Мовчаном, до Президента, прем'єр-мiнiстра України, органiв прокуратури i мiсцевої влади Донецької та Луганської областей iз вимогами припинити спроби закриття єдиних українськомовних шкiл у мiстах Донбасу та закликом притягти до вiдповiдальностi чиновникiв, якi порушили право громадян на навчання українською мовою. І.Ющук додав, що звернення П.Мовчана своїми пiдписами також пiдтримали й iншi народнi депутати України.

Активiстка батькiвського комiтету зi школи № 15 м. Красного Луча Наталiя Осипова розповiла, що за рiшенням № 20 вiд 28 грудня 2010 р. Краснолуцької мiської ради лiквiдовано єдину українську школу мiста — ЗОШ № 15 І-ІІІ ступенiв, яка пiдтримується коштами батькiв i вчителiв. Пiд сумнiв поставлено i долю розташованої у данiй ЗОШ Дитячої школи мистецтв, учнi якої були лауреатами всеукраїнських i мiжнародних конкурсiв. При цьому мiська влада має свої плани на використання футбольного поля та примiщень лiквiдованої школи. Там уже розташувався офiс мiсцевого осередку «Молодi регiонiв». Н.Осипова зазначила, що нинiшнiй мiський голова Красного Луча М.Фiлiпова (член Партiї регiонiв) у ходi передвиборної кампанiї пiд час прямого ефiру на ТРК «Луч» обiцяла не закривати цю українську школу, але пiсля перемоги пiдписала рiшення мiської ради про її лiквiдацiю. У мiстi зiбрано понад 1150 пiдписiв його мешканцiв проти закриття єдиної української школи. Н.Осипова додала, що не тiльки батьки дiтей, а й тi, хто пiдписався, готовi розпочати голодування.

Інша представниця батькiвського комiтету Ірина Тищенко, зазначила, що хоча сама вона не знає української мови, а за нацiональнiстю — осетинка, проте хоче, щоб її дiти розмовляли українською мовою i вчилися в українськiй школi. І.Тищенко оприлюднила звернення iз понад тисячею пiдписiв iз протестом проти закриття єдиної українськомовної школи м. Красного Луча.

Дмитро Дядик — представник батькiвських комiтетiв українських шкiл Донецька, якi закриваються, — повiдомив, що хоча в Донецьку лише 18 шкiл iз українською мовою навчання, а 71 — росiйськомовнi, оголошено про лiквiдацiю кращих українськомовних шкiл у Будьоновському (ЗОШ № 111), Петровському (ЗОШ № 136) та Ворошиловському (Український гуманiтарний колегiум) районах Донецька. Вiн повiдомив, що батьки дiтей ЗОШ № 136 засвiдчили у вiдповiдному актi те, що 29 сiчня 2011 р. у них повинно було вiдбутися чергове заняття з майбутнiми 52 першокласниками, батьки яких написали заяви про навчання дiтей українською мовою. Проте, йдеться в актi, директор цiєї школи не дозволила двом пiдготовчим класам провести навчання в 136 школi та спрямувала дiтей в росiйську школу № 120.

Народний депутат України Юрiй Гнаткевич пiдтримав вимоги представникiв батькiвських комiтетiв українських шкiл Донбасу та поставив свiй пiдпис пiд депутатськими зверненнями, вже пiдписаними П.Мовчаном.

Заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвiта», мовознавець професор Олександр Помомарiв подарував вiд iменi «Просвiти» навчально- просвiтницькi диски та книжки представникам батькiвських комiтетiв українських шкiл Донбасу.

Published on 9 February 2011