Ідеолог УПА

Нещодавно в серії «Літопису УПА» «Події і люди» вийшла книга історика Володимира Мороза «Портрет Осипа Дяківа – «Горнового» (1921 - 1950), присвячена життєвому чину і творчому доробку одного з видатних теоретиків українського національно-визвольного руху.

В своєму дослідженні автор описує діяльність одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та заступника Голови Генерального секретаріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа «Горнового», «Осипенка», «Наума», «Юріїва», «Артема», «Осета», «Цьовочка», «Гончарука».

На підставі широкого масиву джерел, більшість яких вводяться в науковий обіг уперше, історик з’ясовує його виключний внесок в український національно-визвольний рух, в праці також висвітлено основні ідеї понад двох десятків публіцистичних праць Осипа Дяківа.

У книзі представлені фотографії з Галузевого державного архіву СБУ, ЦДАВО, архівів видавництва «Літопис УПА» та Олесинської загальноосвітньої школи, в якій навчався Осип Дяків, електронного архіву Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах.

Василь БЕРЕЗА

Published on 12 January 2011