Наша ідейність і відвага – запорука успіху

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова оприлюднив аналітичну заяву з приводу місцевих виборів 2010 року.

«Теперішні суспільно-політичні тенденції в Україні означили кілька загроз і пасток для буття української нації. Відтак майбутні вибори до місцевих рад об’єктивно стають етапним випробуванням на громадянську зрілість для українського народу, а також тестом на імунітет від смертельних політичних “мікробів” (за відомим окресленням Є.Маланюка).

Першою сучасною великою загрозою для нації стала неймовірно агресивна, антидержавницька консолідація… на ґрунті російського шовінізму, малоросійського холуйства та совєтських ідеологічних стереотипів. Це не тільки привело до влади відверто антиукраїнські кола, а й розгорнуло суспільний простір до наростання українофобії, тоталітаризму, криміналу, пропаганди проросійського імперства.

Україна, й без того великою мірою опанована ліберально-космополітичними інформаційними потоками та ослаблена загальним морально-ціннісним хаосом, опинилася перед загрозою ще більшої соціально-правової деструкції, етнічного розколу, громадянської ворожнечі. Та найважливіше, що теперішні владні середовища, перебуваючи під ідеологічно-пропагандивним впливом великодержавницьких кіл Російської федерації, тобто під впливом переконань цілковитої нетолерантності, зневаги до української нації та її культурно-цивілізаційної ідентичності, обрали шлях асиміляторства і тиску щодо українства в дусі окупаційних – вкрай брутальних, тупих, нігілістичних – дій російської імперської політики царського і совєтського періодів. Цю негативну тенденцію реалізує насамперед Партія регіонів і всі організації та персонажі, які підтримують її», - переконані автори звернення.

Проаналізувавши політичну ситуацію та причини, які до неї привели, автори документу приходять до висновку, що «все ж український народ може зробити свій вибір на майбутніх виборах, попри те, що ніхто відверто і чесно не пояснив йому, чому сталися такі важкі поразки, попри те, що в Україні утвердилася антиукраїнська система влади, і попри те, що масово депутатами і керівниками міст і сіл знову хочуть стати ті ж люди, які запрограмували сьогоднішню поразку і роками профанували патріотичну діяльність.

Ми повинні мобілізувати свої зусилля і свідомість, щоб до владних місць пройшло якомога більше активних українців, насамперед тих, хто підтвердив свою політичну позицію конкретними націозахисними справами, довів свою націоцентричну ідейність, досягнув реальних результатів у все ще й досі не завершеній національно-визвольній боротьбі і готовий її, цю державотворчу боротьбу, продовжити далі. Бо сьогодні склалася така ситуація, що у псевдоукраїнській державі під загрозу поставлені, як це не парадоксально, самі перспективи збереження української етнічності, української ідентичності, української державності. А без власної національної держави, як переконує історія, не може повноцінно існувати жоден народ», - стверджують аналітики Науково-ідеологічного центру.

«Лише наша усвідомлена ідейність, національна революційність, наші твердість, відвага і свободолюбність можуть стати імунітетом проти політичних мікробів – запоруками успіху у системній боротьбі із силами антиукраїнського зла! Лише наш націоналістичний вибір може зупинити подальше падіння нації і держави! Хай же хоч ці вибори стануть «млинком» і «ситом» для «перемелювання» класичних профанаторів та лжепатріотів, для відсіювання ліберально-тупцювальної «полови» вічного імітаторства!»

Українська Інформаційна Служба

Published on 22 October 2010