Інтернет-конференція “Україна перед цивілізаційними викликами ХХІ століття: права перспектива”

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
проводить
політологічну інтернет-конференцію
“Україна перед цивілізаційними викликами ХХІ століття: права перспектива”

Метою конференції є вироблення концептуального погляду на глобальні політичні і культурні проблеми сучасності з позицій світоглядного націоналізму та консерватизму, формування якісно нової, інтелектуально-ціннісної парадигми в українському медіапросторі. Матеріали конференції будуть обговорюватися на круглому столі в Києві в Центрі національного відродження імені Стапана Бандери (вул. Ярославів Вал, 9) у вересні 2010 року. Такі конференції планується проводити щорічно.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Цивілізаційні основи української історії та культури і їхня модифікація в сучасності.

2. Форми і моделі утвердження національної ідентичності в глобалізованому світі: українська специфіка.

3. Український соціум у своїх головних вимірах: ментальному, етнічному, конфесійному, культурному, лінгвальному, політичному, господарському. Пошук позитивної перспективи.

4. Складнощі і взаємодії матеріально-технологічного і духовно-культурного поступів у сучасності: український вектор.

5. Геополітичні ритми Євразії ХХІ століття і доля України.

6. Класичні політичні ідеології і політичні традиції, ментальні особливості, суспільні і моральні цінності України.

7. Заповіти батьків: актуальне звучання ідей українських мислителів минулого.

Матеріали (у вигляді аналітичних статей обсягом від 0,5 до 3 друкованих аркушів) просимо надсилати до 10 вересня 2010 року за такою адресою: dontsov1883@gmail.com

Керівник проекту: Олег Баган (тел. 097-143-10-12; 063-35-205-77).

Published on 29 June 2010