В пошуках виховного ідеалу

Омелян Вишневський – ім’я - добре відоме тим, хто цікавиться історією і розвитком української педагогічної думки. Академік АНВО України, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, автор понад 160 наукових публікацій – книг і статей, об’єднаних загальною ідеєю відродження української автентичної педагогіки та пошуку шляхів реформування національної освіти, чільний діяч Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка.

Його нова книга «Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики)» видана нещодавно в Дрогобичі. У праці автор робить спробу поглянути на витоки і деформації українського виховного ідеалу, його залежності від національного характеру та суспільно-економічного життя народу, обґрунтовує можливість і доцільність корекції його змісту згідно сучасних історичних обставин та потреб.

Сім розділів, ніби сім набоїв, влучають в саму сутність сучасної української проблематики педагогічної науки і особливо загострюється їх актуальність в зв’язку з призначенням на посаду міністра освіти і науки україноненависника Дмитра Табачника.

1. Зміст і структура виховного ідеалу
2. Історичні витоки і традиційний зміст виховного ідеалу
3. Виховний ідеал і національний характер
4. Виховний ідеал і протистояння двох народностей
5. Історичні деформації українського виховного ідеалу і національного характеру
6. В пошуках сучасного змісту українського виховного ідеалу
7. Педагогіка як чинник відродження гармонійності в характері і свідомості людини та нації.

В пошуках відповіді на вищеперераховані проблеми автор опирається на праці григорія Ващенка, Миколи Костомарова, Юрія Липи, Софії Русової, Левка Лук’яненка, Костянтина Ушинського, Івана Франка, Павла Штепи, Володимира Яніва та інших дослідників.

«Сьогодні Україна опинилася в центрі складних цивілізаційних процесів і, дбаючи про свою безпеку, все ж «соціально, економічно, культурно і політично… має бути сама собою, а не частиною чогось – це і є вся програма націоналізму». Педагогіка, виховання, освіта в контексті цих завдань повинні стати чинником максимально націленим на осягнення таких завдань. На цьому шляху виховний ідеал покликаний, по-перше, позбутись наносних північно-азійських впливів, не піддаючись одночасно сучасній європейській бездуховності та відродити в собі свою автентичність і, по-друге, забезпечити формування нової людини, яка, залишаючись християнином, здатна і впливати активно на світ, виявляти при потребі і риси твердості, високе почуття гідності. І розвиток такої спроможності мусить стати сьогодні головною складовою змісту українського виховного ідеалу», - вважає Омелян Вишневський.

Сергій Вересень

Published on 28 June 2010