Стоп Табачник! Геть фальсифікаторів!

Надсилати «директиви» про те, як потрібно викладати історію, є неприйнятним, – наголошує історичний факультет Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.

Колектив історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка оприлюднив звернення до Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника з приводу його статті «Каким должен быть учебник истории».

«МОН протягом останніх місяців вперто намагається взяти на себе невластиву роль «ідеологічного центру», надсилати науковим колективам «директиви» про те, як потрібно викладати і вивчати історію, що є абсолютно неприйнятним для академічної спільноти», - йдеться у зверненні.

«Останнім часом в Україні активізувалися дискусії щодо концепції шкільної історичної освіти. Активним учасником цих дискусій є Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Нещодавно своє бачення шкільного підручника з історії він виклав на офіційній інтернет-сторінці Партії регіонів. Зважаючи на вкрай важливе суспільне значення історичної освіти, вважаємо за потрібне висловити позицію істориків-науковців Львівського національного університету імені Івана Франка щодо порушених Міністром питань. Головним призначенням історії є сформувати у свідомості людини відчуття тривкої традиції, дати інструмент для орієнтації в суперечливому сучасному світі, допомогти визначити світоглядні орієнтири на майбутнє. Не випадково цивілізаційна першість належить сьогодні тим народам, які зуміли виробити більш-менш єдиний погляд на минуле, перевести історичний пошук з площини політичного конфлікту в русло наукових пошуків і дискусій. Таким чином питання історичної освіти – це, по суті, питання про майбутнє України.

....Першочерговим завданням Міністерства освіти і науки України мало би стати забезпечення науковцям і викладачам належних умов для наукових пошуків, досягнень і дискусій, врахування при ухваленні будь-яких важливих державних рішень у галузі історичної освіти думки фахівців, а не «експертів-політологів», плеканні атмосфери вільної дискусії, у тому числі між викладачами і студентами, вчителями й учнями, жорсткого відмежування від непрофесіоналізму», - наголошується в зверненні, яке підписав за дорученням колективу декан історичного факультету Роман Шуст.

Published on 21 June 2010