Ми стали волі на сторожі…

Нещодавно побачила світ нова наукова праця історика Василя Ільницького, присвячена структурі та керівному складу підпілля Дрогобицької округи ОУН: “Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945 – 1952 рр.)”. Книга складається з трьох розділів і додатків. У ній досліджено та ідентифіковано близько п’ятисот прізвищ керівного складу Дрогобицької округи. Праця ґрунтується на серйозній джерельній базі. Окрім цього вона рівномірно наповнена великою кількістю (понад 180) фотосвітлин, більшість яких публікується вперше. Дане наукове дослідження не має аналогів, оскільки з близько 20 округ комплексно, на серйозній джерельній базі, досі не розроблялася жодна. У додатках схематично накреслено підпільну структуру ОУН та її кадрове наповнення.

Вихід у світ такого роду праці має не лише наукове, але й пізнавальне значення. Видання адресоване історикам, краєзнавцям, політологам, політичним та громадським діячам, широкому колу читачів, усім, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби українського народу.

Василь БЕРЕЗА

Published on 19 April 2010