Вогонь новий з Холодного Яру

Нещодавно в Черкасах вийшла друком надзвичайно цікава книга краєзнавця Олександра Вєтрова «Таємниця Холодного Яру. Невідома війна: національний рух опору у 1940-1950 роках». Це документально-публіцистичне видання присвячене ще малодослідженій сторінці національно-визвольної боротьби українців – підпільному рухові ОУН середини минулого століття на території Черкаської та Кіровоградської областей, зокрема Холодноярщині.

Праця базується на міцній основі, зокрема автор використав твори зарубіжних та вітчизняних дослідників, унікальні документи з державних і приватних архівів. Особливу цінність мають спогади безпосередніх учасників подій, ветеранів визвольних змагань. Варто зазначити, що більшість матеріалів, здобутих у процесі польових досліджень автором, публікуються вперше.

«Книга дозволяє стверджувати, що український націоналізм не є явищем суто західноукраїнським… масовість, широкий географічний діапазон, високоідейна жертовність боротьби наддніпрянських українців за власну державу в період Другої світової війни і після її закінчення дає підстави стверджувати, що організаційний хист «західних націоналістів» фактично ліг на потужний ідеологічний ґрунт, що вже був підготовлений… Звідси націоналізм поширювався на південноукраїнські і східноукраїнські обшири, а відтак – не було націоналізму Західної України і націоналізму Східної України. Було спільне бачення соборної і незалежної Української Держави», - слушно стверджує в передмові до книги кандидат історичних наук Сергій Шамара.

Василь БЕРЕЗА

Published on 9 April 2010