Науковці проти обмеження доступу до архівів

СБУ не вправі ізолювати науку від доступу до інформації – Центр досліджень визвольного руху

Заява нового Голови СБУ Валерія Хорошковського про те, що спецслужбі слід скоротити роботу із розсекречення архівів загрожує фактичній ізоляції науковців від архівних матеріалів.

Відтак стане неможливе поглиблене та всебічне дослідження української історії, особливо сторінок, що старанно фальсифікувалися тоталітарним режимом. Оскільки основний масив документів НКВД-КГБ у розпорядженні СБУ, то цивільні урядові структури чи науково-дослідні інституції не зможуть організувати роботу з їх опрацювання, реставрації та оприлюднення.

Згортання роботи Архіву СБУ загрожує нівеляцією здобутків планомірного і повного розсекречення, що є частиною загальноєвропейського процесу оприлюднення «секретів», нагромаджених спецслужбами, і роками триває в Європі, зокрема у Польщі, Прибалтиці, Чехії, Німеччині.

Спроби приховування та спекуляції історією і використання її як засобу політичного поділу українського народу загрожують національним інтересам України та створюють суспільну напругу. А великий попит на інформацію, з якої знято гриф «совершенно секретно», з боку державних установ, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, науковців і широких кіл української та світової громадськості наголошує на необхідності подальшого розсекречення.

Переконані, що нове керівництво СБУ не дозволить собі піти всупереч українському закону, загальноєвропейській практиці відкритості і сприятиме повному оприлюдненню документів про злочини проти людства, вчинені радянською владою.

Переконані, що українська спецслужба усвідомлює відповідальність прийнятого нею історичного спадку – таємного архіву НКВД-КГБ – та сприятиме відновленню національної пам’яті українського народу.

Центр досліджень визвольного руху – незалежна неурядова наукова органінізація, що займається вивченням історії України ХХ століття.

Прес-центр ЦДВР

Published on 19 March 2010