У Дрогобичі вийшов у світ науковий збірник «Український націоналізм: історія та ідеї»

З нагоди 80-ї річниці створення Організації Українських Націоналістів Науково-ідеологічним центром імені Дмитра Донцова та кафедрою нової та новітньої історії дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у дрогобицькому видавництві «Посвіт» видано науковий збірник «Український націоналізм: історія та ідеї» (відповідальний редактор Олег Баган). В основу видання лягли матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Український націоналістичний рух 1920-50-х на Прикарпатті в загальноукраїнському контексті», проведеної в Дрогобичі.

У збірнику також поміщені геополітичні праці доктора Дмитра Донцова «Похід Карла ХІІ на Україну», «Міжнародне положення України і Росія», «Українська державна думка і Європа», статті ідеолога ОУН Юліана Вассияна «До головних засад націоналізму», «Завдання української історіографії» та «Простір між Москвою і Візантією», постанови ІІ Великого Збору ОУН 1941 року та матеріали Конференції поневолених народів 1943 року.

Це видання є лише першим з черги випусків серії, метою якої є всебічне висвітлення історії та ідеології українського націоналізму ХХ століття, публікація класичних теоретичних праць, офіційних постанов, документів, архівних матеріалів.

Василь БЕРЕЗА

Published on 3 August 2009