Хрестоматія українського націоналізму

Нещодавно Українською Видавничою Спілкою імені Юрія Липи в Києві (а не у Львові, як подали деякі ЗМІ) з нагоди сторіччя з дня народження Провідника ОУН Степана Бандери та 80-ліття створення ОУН видано збірку «Антологія українського націоналізму».

Потреба у виданні такого збірника назріла давно, адже найкращим аргументом в дискусії про роль і значення українського націоналізму в національно-визвольному русі та процесі українського державотворення є першоджерела. Резонанс, який викликала перша презентація книги у Львові за участю Голови ОУН Стефана Романіва та провідних істориків і політологів, цьому став яскравим підтвердженням. Брак відповідної літератури є очевидним, як очевидним є і той факт, що уявлення про український націоналізм у багатьох співвітчизників сформовані під впливом комуністичної пропаганди, дуже далекої від історичної правди. Та і сьогодні не бракує чинників, які продовжують всіляко паплюжити і перекручувати ідеологічні засади та політичну практику українського націоналізму.

До збірки, котру сміливо можна вважати своєрідною хрестоматією українського націоналізму, увійшли основоположні праці теоретиків українського націоналізму першої половини ХХ століття. Тематика творів охоплює широкий спектр проблематики: моральноетичні аспекти, геополітичні напрямні, філософські підстави, державотворчі концепції, соціальні питання, політичні візії. Ідеологічна спадщина українського націоналізму багата, обширна і багатогранна, в одній книжці неможливо охопити повне коло авторів, тем і текстів, зокрема нажаль до тому не увійшли вартісні праці Юрія Бойка, Дмитра Штикала, Євгена Онацького, Михайла Колодзінського, Ярослава Старуха, Ярослава Оршана, Дмитра Маївського, Євгена Маланюка та ряду інших теоретиків і публіцистів. Сподіваємось, що зацікавлений читач знайде можливість ширше ознайомитися з писаннями цих та інших авторів завдяки публікаціям в збірниках і періодичних виданнях.

Тексти, поміщені в антології, з'явилися на світ в різний час і за різних обставин. Передвісниками та ідеологічним обґрунтуванням організованого націоналістичного руху слід вважати праці Миколи Міхновського "Самостійна Україна" і Дмитра Донцова "Націоналізм", написані на початку століття, перша - ще до початку Української революції, друга - по її поразці. Добір-ка творів Юліана Вассияна, Дмитра Андрієвського - це початки творення ОУН, Зенон Коссак, Дмитро Мирон, Олег Ольжич, Олена Теліга, Ярослав Стецько, Микола Сціборський, Юрій Липа писали в 30-х на початку 40-х років минулого століття, до початку нападу Німеччини на СССР. Петро Полтава, Василь Галаса і Осип Горновий пропонували свої розробки в часи безпосередньої збройної боротьби УПА, а статті Степана Бандери, Романа Бжеського, Володимира Яніва та Степана Ленкавського написані в умовах вимушеної еміграції в кінці буремних сорокових. Відповідно всі ці обставини наклали відбиток на стиль, тематику і тональність текстів.

Готуючи антологію, вважали доречним помістити до неї окрім власне авторських текстів також основні світоглядні заложення ОУН, так званий "Катехизис українського націоналіста" (Декалог, 44 правила життя, 12 прикмет характеру, але за час, протягом якого готувалася книга, ці документи були надруковані в кількох виданнях (зокрема "Іди за мною!", "Нарис історії ОУН" Петра Мірчука) досить масовим накладом і таким чином нагальна потреба поміщати їх в антології відпала.

За задумом, пропонована збірка є лише першою частиною двотомника, до другого тому мають увійти матеріали Великих Зборів та конференцій ОУН і авторські публікації другої половини ХХ століття.

Принагідно щиро дякуємо всім, хто долучився до підготовки, видання та популяризації книги. Презентацію антології заплановано провести незабаром в Києві та в обласних центрах України.

Віктор РОГ

Придбати книгу можна, зголосившись за адресою: 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 п. 4, тел. (044) 234-70-20, 246-47-83

Published on 29 July 2009