Повідомлення про відбуття ХІI Великого Збору Організації Українських Націоналістів

Секретаріят Проводу ОУН повідомляє, що в липні 2009 року в Україні відбувся ХІI Великий Збір Організації Українських Націоналістів з-під стягу Степана Бандери, який є найвищим законодавчим органом Організації. Згідно з Устроєм в ньому взяли участь умандатовані делеґати з України, США, Канади, Австралії, країн Европи.

ХІI ВЗ ОУН ґрунтовно проаналізував становище в Україні та в світі й визначив основні напрями і пріоритети діяльности ОУН на майбутнє.

Учасники ХІI Великого Збору ОУН вшанували пам'ять померлих членів ОУН за час від XI Великого Збору, меморіяльний список яких було урочисто відчитано на Зборі.

ХІI Великим Збором ОУН провадила обрана Збором Президія. У звітній частині про діяльність ОУН доповідали голова Проводу Андрій Гайдамаха, члени Проводу, Головної Ради, Головного Суду та Головної Контролі ОУН.

Після прийняття звідомлень з діяльности учасники Великого Збору заслухали та продискутували звітні та програмові доповіді, в яких проаналізовано становище в Українській державі та українському суспільстві, роль і завдання ОУН на найближчий період і перспективу. На Великому Зборі працювали комісії, які підготували тексти постанов, зборові документи.

Збором підтверджено цілісність та єдність ОУН як глобальної надпартійної структури, яка покликана дбати про інтереси української нації та української людини.

ХІI Великий Збір ОУН обрав згідно з новим Устроєм ОУН керівні органи: Голову та Заступників, Секретаря, Провід, Головну Раду, Головний Суд і Головну Контролю. Головою Проводу ОУН обрано Стефана Романіва.

Секретаріят Проводу ОУН, липень 2009 року

Published on 5 July 2009