Педагогічне товариство ім. Ващенка обрало нового голову

Сьогодні 16 грудня в Києві в приміщенні Будинку Вчителя відбувся Конгрес всеукраїнського педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка.

З доповіддю виступив член правління товариства, професор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Омелян Вишневський. Він наголосив на необхідності наукового дослідження і розвитку ідей Ващенка в умовах посткомуністичного суспільства з переорієнтацією сучасної освіти і виховання в нові світоглядні координати – націонал-патріотичного спрямування. Окрім виступів делегатів пролунали вітальні промови заступника голови Центру національного відродження Тараса Рондзістого та голови Київського осередку МНК Максима Балабка. В цих промовах була підкреслена важливість існування товариства, необхідність об’єднання зусиль на шляху формування національно-свідомої молоді.

На Конгресі було обрано Голову Правління Василя Герасименка, його заступників та членів Правління.

Будемо сподіватися, що з цього дня розпочнеться новий етап у діяльності товариства.

Всі зацікавлені у співпраці та індивідуальній роботі у товаристві можуть звертатись до редакції сайту.

Довідка

Григорій Ващенко – один з найталановитіших українських педагогів 20 ст., професор, теоретик педагогіки, учений-психолог. Метою свого життя вважав відродження української духовності від найдавніших часів, виховання української молоді в дусі ідеалу, що відповідає психічним властивостям нації. У вересні 1995 р. було засноване Всеукраїнське Педагогічне Товариство ім. Григорія Ващенка – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує працівників різних ланок освіти, насамперед – вчителів, викладачів і вихователів, а також інших громадян, що уболівають за розвиток національної освіти.

Товариство носить ім’я видатного українського вченого, педагога і психолога Григорія Ващенка (1878–1967). Обстоювання засад української національної освіти, підпорядкованості її завдань справі побудови незалежної Української Держави, освоєння, пропагування та захист національної системи освіти і виховання, що її створили видатні українські педагоги Г. Сковорода, К. Ушинський, Б. Грінченко, С. Русова, Г. Ващенко, І. Стешенко, І. Огієнко, А. Волошин, С. Сірополко, В. Сухомлинський та ін., поширення світоглядних засад цієї системи в освітянському середовищі, розробка та впровадження концепції сучасного українського національного виховання, видання творчої спадщини Г. Ващенка (усього вона складає близько 10 томів) та інших видатних українських педагогів, захист правово-економічних інтересів українських освітян, протистояння антиукраїнським, антидержавницьким, неокомуністичним тенденціям в освіті – така мета Товариства. Товариство має осередки в усіх областях України, включаючи Автономну республіку Крим.

Форми роботи Товариства: розроблення та реалізація проекту реформування та демократизації освіти в Україні (широко викладено у підготовленому та виданому Товариством збірникові новаторських педагогічних концепцій „Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні” (1997), публікація заяв, звернень тощо, спрямованих проти антинаціональних тенденцій в освіті України, організація лекцій, науково-практичних конференцій, семінарів, співпраця з педагогічними установами, творчими спілками, державними й громадськими освітньо-культурними закладами. Друкований орган Товариства – газета „Освіта”.

Прес-служба КМО МНК

Published on 17 December 2008