Олег Баган: Вся творчість Я. Стецька пройнята великою вірою у свій народ

Поява нової праці відомого науковця Олега Багана не залишиться непоміченою. Це однозначно. І то з кількох причин. Дослідник історії ОУН, шанувальник і пропагандист творчості Дмитра Донцова і Юрія Липи, керівник науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова написав книгу, на яку давно чекали.

"Ідея і чин Ярослава Стецька" фактично є першим широким (і глибоким) дослідженням життєвого і творчого чину видатного мислителя, теоретика визвольної концепції і організатора української національно-визвольної боротьби. Праця дає цілісний і концептуальний аналітичний огляд біографії та творчого спадку лідера ОУН Ярослава Стецька. Олегу Багану вдалося вибудувати концептуальний ідейний каркас теоретичної спадщини видатного націоналіста та висвітлити його біографію.

Праця складається з десяти розділів, в кожному з яких автор розглядає відповідну проблематику: чи то світоглядні аспекти націоналізму, чи роль і діяльність Антибільшовицького Блоку Народів, який творив і очолював Ярослав Стецько, чи то тактика національної революції, ним опрацьована і втілювана, чи мета і дія революційної Організації Українських Націоналістів. Не оминув увагою дослідник і морально-етичних аспектів українського націоналіста, наголошуваних Ярославом Стецьком, та його геополітичних візій. Праця щедро насичена цитатами з творів Ярослава Стецька, що її значно збагачує та аргументує.

"Вся творчість Я. Стецька пройнята великою вірою у свій народ, в силу його характеру і свободолюбність. Осмислюючи історію української землі, він спостеріг, що всі українські поразки, падіння і промахи є наслідком дії зовнішніх дезорієнтуючих і розкладових сил, що страшною карою для України є наявність серед частини її людности психологічного комплексу "малоросійства", національної неповноцінности і запроданства...", - підкреслює автор.

Роль Ярослава Стецька Олег Баган розглядає не лише через призму тодішніх обставин. Він майстерно екстраполює його концепції та поставу на сьогоднішні реалії. І читач з подивом відкриває для себе непроминальну актуальність вчення Стецька (саме вчення!) сьогодні. Проблеми, котрі нині переживаємо, він, цей дійсно "європейський муж", передбачав, шляхи їх подолання - мав, і не лише вина, але й злочин у тому, що наші "політики" не скористалися вартісними наробками наших попередників.

Роль Ярослава Стецька в історії України ще належним чином не осмислена. Чому? Про це можна говорити багато. Але сенс не в тім. Суть у тому, що ми тепер і тут маємо докласти максимум зусиль, щоби думки, жертви і зусилля героїчного покоління, яке для нас асоціюється з прізвищами Степана Бандери, Романа Шухевича, Юрія Липи і Ярослава Стецька не "пішли в пісок". Для цього працює Олег Баган. Його вартісна і актуальна праця, котра побачила світ за сприяння міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Стецька та Дослідного інституту "Студіум", до цього дуже і дуже прислужиться.

Замовити книгу можна за адресою: 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 оф. 4, телефон (044) 234-70-20.

Віктор Рог

Published on 26 May 2008