Книга про становлення ОУН

Виданням збірника „Конгрес Українських Націоналістів 1929 р.: документи і матеріали” започатковано „Джерелознавчу серію”, в якій виходитимуть друком науково-документальні праці з проблематики, пов’язаної з українською історією, наукою, культурою ХХ століття.

Упорядник збірки, львівський історик Володимир Муравський, помістив до книги унікальні матеріали й документи установчого Збору ОУН, який проходив у Відні в 1929 році. Основна частина оригінальних документів зі збірки Державного центрального архіву в Празі доповнена матеріалами з тогочасної преси, спогадами, публікованими раніше документами, матеріалами з Державного архіву СБУ.

Тексти в праці розподілено за розділами „Конференції Українських Націоналістів 1927-1928 рр.”, „Організаційні документи Конгресу Українських Націоналістів”, „Протоколи пленарних засідань і комісій”, „Реферати, тези”, „Документи, прийняті Конгресом, та їх проекти”, „Інформаційні матеріали”, „Спогади”, Додатки”. Допоможуть читачеві в мандрах сторінками історичного видання також примітки, біорами, іменний та географічний покажчики. Серед авторів доповідей, рефератів, спогадів, поміщених в збірнику, Микола Сціборський, Степан Ленкавський, Юліан Вассиян, Володимир Мартинець, Дмитро Андрієвський, Андрій Федина та ін.

„Пропоноване видання містить переважно автентичну документацію, яка для дослідження історії нелегальних організацій має особливе значення. Умови існування цього типу структур не передбачали вільного поширення інформації про їх діяльність. Пропагандистська література не є повновартісним історичним джерелом. Кримінальні справи містять перекручення фактів, природні для показів підсудного, що під загрозою звинувачень у скоєнні злочинів наводить дані про мертвих осіб і майже нічого – про живих, подає другорядні деталі, але не говорить про головне. Такі документи вимагають ретельної перевірки, яка утруднюється через брак порівняльного джерельного матеріалу. З огляду на все це документи внутрішнього діловодства мають об’єктивні переваги, оскільки відтворюють дійсні, а не вигадані факти”, – підкреслює в передмові до книги Володимир Муравський.

Видання фундаментальної книги, яка відкриває до цього часу маловідомі сторінки діяльності ОУН та її провідних членів, стало можливим за сприяння Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Центру досліджень визвольного руху в рамках Львівської обласної програми підтримки вітчизняного книговидання.

Сергій Вересень

Published on 8 August 2007