«Українська партизанка» - структура, звання, нагороди та все інше про УПА

Боротьба українського народу за волю і владу на власній землі, за українську державу, викликає неабияке зацікавлення і в дослідників національно-визвольного руху, і в мільйонів українців, котрі спрагли за правдою, довгі десятиліття замовчуваною і перекручуваною кишеньковими привладними фальсифікаторами.

Особливу сторінку в змаганнях за державність займає безприкладна боротьба Української Повстанської Армії, 65-річчя з дня створення якої відзначаємо в цьому році. На тему боротьби ОУН і УПА написано вже чимало книг: і об’ємних фоліантів, і невеличких брошурок, і ґрунтовних наукових досліджень, і популярних художніх творів, проте особливий інтерес і неабияку цінність являють мемуарні твори, спогади безпосередніх учасників підпільної багатофронтової боротьби, а якщо це ще й праці її безпосередніх керівників, то вартість їх неоціненна.

За словами Євгена Рена, вартість праці Степана Хмеля (підполковник УПА Степан Фрасуляк) „Українська партизанка” – „і як військового підручника, і як історичного документу – величезна”. В передмові до книги він зазначає: „Ця праця тим цінніша, що автор її – активний і видатний учасник повстанської боротьби, досконалий знавець партизанських боїв. Він найкраще знає, що є в такій боротьбі найголовніше й вирішальне, і про цей найважливіший фактор не раз згадує та його підкреслює. Цей фактор – це людина, її сильна воля, її твердий характер, висока мораль...”

„Українська партизанка” – це своєрідний вишкільний підручник для УПА і водночас цінний історичний документ для сучасників. Корисною буде праця і для українських військовиків, адже свого часу вивчалася вона військовими армій країн Заходу, та і для керівників національно-визвольних рухів країн Азії, Латинської Америки і так званого „пострадянського простору” за багатьма свідченнями була „настільним підручником”. Книга складається з трьох розділів: власне організація і діяльність УПА, бойовий правильник для повстанських відділів і загальні основи й тактика УПА. Окрім вишкільних програм УПА, впоряду, інструкцій з розвідки, конспірації, тактики дій підпільників, схеми зв’язку, бойових правильників, автор наводить багато конкретних прикладів з дій УПА, що робить книгу дуже цікавою для читання, ілюструючи яскравими образами повстанців та конкретними фактами їх діяльності викладені рекомендації підпільникам. Зі сторінок книги перед читачем постає велична епопея всенародної боротьби за свободу своєї нації.

На багато запитань дає вичерпні відповіді книга підполковника „Хмеля”, написана у важких умовах підпільної революційної боротьби. За що, як, з ким і проти кого боролися українські націоналісти? Хто були повстанці та їх командири? Яку тактику застосовували проти партизан вороги?

На всі ці та ряд інших питань читач знайде відповіді в дуже практичній книзі Степана Фрасуляка „Хмеля” „Українська партизанка”, виданій ЗЧ ОУН в серії „Бібліотека українського підпільника”. Придбати її можна, зголосившись за адресою: 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 пом.4, тлф. (044) 234-70-20.

Сергій Вересень

Published on 10 May 2007