Свій до свого по своє – принцип нашої фінансової незалежності

З 22-23 грудня 2006 року у Києві відбувся всеукраїнський семінар з фінансово-господарської роботи для регіональних представників Молодіжного Націоналістичного Конгресу. Основними темами семінару стали співпраця з органами державної влади, недержавними фондами, ґрантова діяльність та її аспекти, психологія роботи зі спонсорами, робота в групі, лідерство тощо. Учасники семінару розглянули питання функціонування фінансово-господарської референтури Молодіжного Націоналістичного Конгресу.

Протягом семінару представники десяти регіональних організацій МНК склали звіти за фінансову та господарську діяльність протягом 2006-го року, висловили пропозиції щодо способів збільшення фінансування організації.

На думку члена Центрального Проводу МНК, фінансово-господарського референта Рустамі Якименка, "Цей семінар не тільки показав реальний рівень забезпечення обласних організацій та їх потреби, але й навчив різним способам отримання коштів на статутну діяльність організації, що позитивно вплине на наші результати уже у 2007-му році."

"Незважаючи на інтенсивний розклад наших всеукраїнських заходів ми готові розпочинати нові кампанії й проекти та знаходити фінансування для їх реалізації," – вважає Р.Якименко. "Семінар показав, що в нашої організації є потенціал для покращання фінансово-господарської роботи, отже, й результатів всієї діяльності," – наголосив молодий націоналіст.

Інформцентр МНК

Published on 11 January 2007