2007 рік - Рік української книги

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1088/2006
Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги

З метою збереження та примноження духовного і культурного надбання Українського народу, створення сприятливих умов для видання та популяризації української книги постановляю:

1. Провести в Україні у 2007 році Рік української книги.

2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення в Україні Року української книги (далі – Організаційний комітет) та до кінця поточного року затвердити його персональний склад, залучивши до нього представників наукових установ та громадських організацій;
2) розробити за участю відповідних громадських організацій та затвердити у місячний строк план заходів з підготовки та проведення в Україні Року української книги, передбачивши в ньому, зокрема, заходи щодо:
прискорення розроблення державної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;
вивчення проблем, пов'язаних із функціонуванням ринку вітчизняної книговидавничої продукції, та визначення шляхів їх розв'язання;
популяризації серед молоді надбань писемної культури українського народу та сучасної книги із залученням до цієї роботи відповідних громадських організацій і творчих спілок;
розвитку та впровадження електронних бібліотек, насамперед у бібліотеках навчальних закладів, бібліотеках для дітей та юнацтва;
розширення міжнародного співробітництва у сфері книговидання та книгорозповсюдження, презентації вітчизняної книговидавничої продукції на міжнародних книжкових виставках-ярмарках;
популяризації української книги за кордоном, створення фонду підтримки перекладів українських авторів іноземними мовами;
3) вжити заходів щодо підготовки і випуску у 2007 – 2015 роках багатотомного видання «Українська національна енциклопедія»;
4) забезпечити розроблення за участю Національної академії наук України та затвердити у шестимісячний строк державну програму розвитку національної словникової бази, в якій передбачити, зокрема, заходи щодо:
реалізації видавничих словникових проектів, у тому числі серії «Словники України»;
створення універсальної термінологічної та багатомовної лексикографічної баз даних;
розроблення та впровадження електронної системи лінгвістичного забезпечення органів державної влади України;
створення електронних аналогів лінгвістичних та термінологічних словників та загальнодержавної системи онлайнового доступу до них через мережу Інтернет;
забезпечення Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України придатним для роботи приміщенням;
5) передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на 2008 та наступні роки бюджетні призначення на реалізацію державної програми розвитку національної словникової бази та державної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити плани регіональних заходів із проведення в Україні Року української книги.

4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству культури і туризму України за участю Української всесвітньої координаційної ради, інших громадських організацій сприяти поширенню й популяризації української книги у світі.

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення в Україні у 2007 році Року української книги, повідомляє Майдан.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
15 грудня 2006 року

НП

Published on 18 December 2006