Східна діаспора вимагає для української мови в РФ статусу мови національної меншини

У Міністерстві реґіонального розвитку Російської Федерації відбувся круглий стіл «Європейська хартія реґіональних мов або мов меншин: основні проблеми та перспективи ратифікації». Круглий стіл проведено відповідно до Плану дій Міжвідомчої робочої групи з питань ратифікації Російською Федерацією Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 року.

У круглому столі взяли участь представники федеральних органів виконавчої влади, ряду суб'єктів Російської Федерації, експерти в галузі мовознавства, міжнаціональних відносин, а також представники федеральних національно-культурних автономій (азербайджанців, євреїв, курдів, німців, українців, циган, чувашів).

Міністерство реґіонального розвитку РФ підготувало до обговорення проект «Реґіональні мови в Російській Федерації та зобов'язання відповідно до Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин», згідно з яким пропонується стосовно всіх мов народів Росії застосовувати положення статті 7 «Мета й принципи» частини ІІ Хартії.

Відповідно до п.2 статті 2 частини І Хартії пропонується виділити кілька груп реґіональних мов відповідно до рівня правового захисту, що надаватиметься: І група - реґіональні мови, що мають офіційний статус (державні мови в суб'єктах Російської Федерації), ІІ група - реґіональні мови, що не мають офіційного статусу, але традиційно розповсюджені в суб'єктах Російської Федерації, ІІІ група - реґіональні мови корінних нечисленних народів на територіях проживання носіїв мов. До мов цих груп передбачається застосовувати положення статей 8 «Освіта», 9 «Судова влада», 10 «Адміністративні органи та державні служби», 11 «Засоби масової інформації», 12 «Культурні заходи та засоби їх забезпечення», 13 «Економічне та громадське життя», 14 «Міждержавні обміни» частини ІІІ Хартії.

Спочатку було внесено пропозицію, що список мов ІІ групи формуватиметься за пропозиціями суб'єктів Російської Федерації з урахуванням думки наукових установ і реґіональних національних громадських об'єднань.

В обговоренні, разом з іншими учасниками круглого столу, взяв участь заступник голови Об'єднання українців Росії Юрій Кононенко, який висловив думку, що процес ратифікації Російською Федерацією Європейської хартії невиправдано затягнувся. Він зауважив, що не можна погодитися з принципами формування ІІ групи мов, відзначивши при цьому, що українська мова є не реґіональною, а мовою національної меншини Російської Федерації. У Росії мешкає понад 2,9 млн. українців, в усіх без винятку реґіонах держави. Розвиток української мови в Росії, підкреслив Юрій Кононенко, особливо в місцях компактного проживання українців (Північна Слобожанщина, Кубань, деякі райони півдня Росії, Сибіру, Далекого Сходу) було штучно перервано в 1930-х роках після відомих рішень компартії та уряду про ліквідацію українських шкіл, культурно-просвітніх установ, засобів масової інформації. Мови великих національних меншин Росії (які не є реґіональними) обов'язково повинні бути включені в передбачуваний список і забезпечені необхідним правовим захистом.

Аналогічну думку висловили й деякі інші учасники обговорення, зокрема, президент Федеральної єврейської національно-культурної автономії професор Михайло Членов.

Учасники круглого столу, обговоривши проект, представлений Міністерством реґіонального розвитку Росії з визначення реґіональних мов у контексті Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин і зобов'язань держави стосовно них, з метою оптимізації міжнаціональних відносин у Російській Федерації та подальшого вдосконалення форм і методів роботи органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів, академічних структур РАН, установ вищої та середньої школи, інститутів громадянського суспільства з розвитку мов народів Росії прийняли рекомендації.

Міжвідомчій робочій групі з питання ратифікації Російською Федерацією Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин рекомендовано:

– взяти до відома думку представників республік і федеральних національно-культурних автономій про необхідність ратифікації Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин, а також думки учасників круглого столу з питань віднесення мов народів Росії до другої та третьої груп відповідно до запропонованої Мінреґіоном Росії класифікації;

взяти за основу при подальшому опрацюванні позиції Російської Федерації проект Мінреґіона Росії з визначення реґіональних мов у контексті Європейської хартії реґіональних мов або мов меншин і зобов'язань держави стосовно них;

розглянути питання про доцільність формування органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації разом із представниками наукового співтовариства й національних громадських об'єднань переліку реґіональних мов, традиційно розповсюджених на території суб'єктів Російської Федерації, що використовуються населенням, але не мають офіційного статусу на території цих суб'єктів (II група реґіональних мов). На мови цієї групи поширюватимуться відповідні положення частини III Хартії, що пов’язано з певними фінансовими зобов'язаннями з боку суб'єктів;

підготувати огляд міжнародного досвіду ратифікації Хартії та існуючих у державах-учасниках проблем, пов'язаних з фінансовим і організаційним забезпеченням її реалізації;

розглянути пропозицію учасників круглого столу – у випадку ратифікації Хартії Російською Федерацією передбачити фінансування з федерального бюджету ряду положень Хартії, реалізація яких винятково за рахунок коштів реґіональних бюджетів буде пов’язана з певними труднощами;

провести аналіз національного законодавства на предмет необхідності внесення змін до чинних законодавчих актів у випадку ратифікації Хартії.

Питання, пов'язані з ратифікацією Хартії, обговорюватимуться на черговому засіданні Консультативної ради у справах національно-культурних автономій при Мінреґіоні Росії.

Юрій Мороз, Об'єднана прес-служба Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, Об'єднання українців Росії та Бібліотеки української літератури в Москві

Контакти (керівник служби Юрій Кононенко, +7 903 134-0253): E-mail: libukr@online.ru Тел. /факс +7 495 917-1474, тел. +7 495 631-1867

Published on 14 December 2006