Владислав Гриневич

Про 1938-41 роки у світлі документів

Ім'я українського науковця Володимира Косика – історика, дослідника й викладача, автора низки джерельних публікацій та численних статей на теми з історії України у ХХ ст., який живе в Парижі, – широко відоме у нашій країні і закордоном.

Ім'я українського науковця Володимира Косика – історика, дослідника й викладача, автора низки джерельних публікацій та численних статей на теми з історії України у ХХ ст., який живе в Парижі, – широко відоме у нашій країні і закордоном. Автор праці, яку тримаєте у ваших руках, – видатний історик, в минулому учасник підпілля ОУН (б), а наразі президент Об'єднання українців Франції, доктор Сорбоннського університету (Париж) й Українського Вільного Університету (Мюнхен), професор.

Його роботи з історії України часів Другої світової війни відкрили для українців чимало замовчуваних та невідомих сторінок. Передусім це стосується, так би мовити, «німецького» ракурсу проблеми, який у колишньому СССР подавався вкрай звужено і однобоко. Вагомим внеском автора у історіографію стали його фундаментальна монографія «Україна і Німеччина у Другій світовій війні», а також томи документів з цього періоду; названі книжки перекладені на різні мови. Професора Володимира Косика, як ученого, вирізняє вкрай ретельне ставлення до джерел – передусім документів. Саме на основі пошуків і нових знахідок у німецьких архівах розбудовані ці книги. Відтак цей творчий доробок являє собою справжню енциклопедію із проблем українсько-німецьких стосунків воєнної доби.

У своїх роботах професор Володимир Косик приділяє багато уваги такому важливому чинникові в історії України часів 2-ої Світової війни, як діяльність українського національно-визвольного руху. Не винятком тут є і його найновіша збірка «Боротьба за незалежність України в роках 1938-1941. Втрати України у Другій світовій війні», видана Українською Видавничою Спілкою імені Юрія Липи. В своїй новій роботі автор зосереджує увагу на початковому етапі війни – 1938-1941, який традиційно в СССР був слабко досліджений. Зауважимо при цьому, що сам початковий період Другої світової війни (1938-1940 рр.) розглядався совєтською історіографією як «передвоєнний» – переддень «Великої вітчизняної війни», під час якого миролюбний СССР, що перебував у ворожому капіталістичному оточенні, старанно готувався до майбутніх грізних випробувань, нарощуючи військово-економічну могутність та зміцнюючи свої західні кордони у ході «визвольних походів» РСЧА до Західної України і Західної Білорусії, Північної Буковини і Бессарабії, Прибалтики, Фінляндії... Свідоме перенесення акцентів із початку Другої світової війни на «Велику вітчизняну війну» порушувало цілісність історичного процесу, зате вдало вписувалося у політико-ідеологічний контекст совєтських міфотворень, маючи на меті приховування безпосередньої причетності сталінського режиму до роздмухування Другої світової війни та участі в ній СССР, яка до червня 1941 р. мала виразно експансіоністський, загарбницький, а тому несправедливий характер. Що ж стосується вочевидь катастрофічного 1941 року, то для нього совєтські історики знайшли вдалий евфемізм, назвавши ці події «періодом тимчасових невдач». Причинами ж поразок Червоної армії називалися: «віроломний німецький напад на миролюбну радянську країну», значна чисельна перевага сил ворога, а також перевага у військовому досвіді та збройній моці вермахту над РСЧА.

Ці лакуни і провалля української історіографії можна вважати вже більш-менш заповненими і дослідженими. Але слабковивченими та заполітизованими лишаються й досі проблеми, що їх порушує у запропонованій читачеві книзі професор Володимир Косик. У ній йдеться про підготовку до майбутньої війни та боротьби за Українську державу українського національного руху, його стосунки із німецькою владою, складні стосунки у внутрішніх взаєминах українських політичних сил у цей період, тощо.

Окремо розкривається автором проблема втрат, які понесла Україна у роки війни. Ця проблема ще й досі залишається не достатньо розкритою і проливає додаткове світло на нечуваний вимір участі України у війні під різними окупантами її землі.

Сподіваємося, що ця невеличка книжка, солідно документована, зробить гідний внесок у розкриття ширшої правди про історію України та головних протагоністів часів Другої світової війни на території нашої держави.

Придбати книгу можна за адресою: 01030 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 п. 4, тел. (044) 234-70-20, 246-47-83

Published on 21 November 2013