Роман КОВАЛЬ

«Хай не гримить кайданів дзвін»

За фінансової підтримки Ростислава Мартинюка у світ вийшла надзвичайно змістовна книга про боротьбу українського народу проти диктатури чужинців, про повстанський рух у 1920 – 1930-х роках на Сумщині – на межі кордонів з Росією.

За фінансової підтримки Ростислава Мартинюка у світ вийшла надзвичайно змістовна книга про боротьбу українського народу проти диктатури чужинців, про повстанський рух у 1920 – 1930-х роках на Сумщині – на межі кордонів з Росією. Автор-упорядник – Геннадій Іванущенко, член Історичного клубу “Холодний Яр” та Вченої ради Центру досліджень визвольного руху, донедавна директор Державного архіву Сумської області.

Цінність збірника “Повстанський рух на Сумщині в 20 – 30-х рр. XX ст.” полягає у великій кількості оприлюднених документів, спогадів та статей із видань тих років, які засвідчують нелюдський характер російської окупаційної влади в Україні та організований і лютий опір українського села московській комуні.

Назви документів промовисті: “Повідомлення про антикомуністичне повстання в с. Атюша Кролевецького повіту Чернігівської губернії”, “Наказ Лебединського повітового ревкому про покарання за невиконання продрозкладки”, “Повідомлення про бойові дії проти повстанців на території Глухівського і Путивльського повітів”, “Повідомлення про розповсюдження листівок “Української повстанської ради”, “Телеграма Курському воєнкому про кількість та озброєння загону Кривущенко Марусі”, “Рапорт про хід боїв з повстанцями в районі с. Ворожба”, “Стаття в газеті “Голос селянина” про оголошення терору”, “Повідомлення про військову операцію повстанців на Роменщині”, “Рапорт про розмах повстанської боротьби в районі Глинська”, “Акт про кількість худоби, відібраної у сімей повстанців”, “Донесення про напад партизанів на продзагін у Бацманівській волості Роменського повіту”, “Повідомлення про застосування розстрілів та взяття заручників у с. Чеберяках Роменського повіту”, “Розпорядження Глухівського повітового військово-революційного комітету про репресивні дії щодо населення повіту”, “Повідомлення про паніку серед радянських працівників у зв’язку з діяльністю українських повстанців”, “Донесення про вороже ставлення сільського населення до представників радянської влади”, “Повідомлення про придушення повстання в селах Новгород-Сіверського повіту”, “Витяг з телеграми про конфіскацію продуктів та утримання в концтаборі жителів Полтавської губернії за невиконання продрозкладки”, “Доповідь про повстанський рух в Охтирському повіті”, “Список секретних агентів по Глухівській волосній дільниці”, “Виписка з доповідної записки про розбої червоноармійців корпусу Котовського”, “Донесення голови Волвоєнкома Данова про невдалу операцію проти повстанців отамана Пилипа Ващенка на території Шосткинщини”, “Наказ коменданта Холоповської бойової дільниці про взяття заручників та застосування розстрілу за допомогу повстанському рухові”, “Донесення про кількість та матеріальне становище секретних співробітників ҐПУ у Глухівському повіті”, “Листівка товариства “Вибух”, яку розповсюджували на Роменщині”, списки розстріляних більшовиками селян, “Спогад про отамана Марка Сміяна”, “Віршована листівка, яку розповсюджували в с. Рогинці Велико-Бубнівського району на Роменщині від імені товариства “Вибух” та багато інших свідчень про запеклу українсько-російську війну 1920 – 1930-х років (у книжці згадано 106 антибільшовицьких повстанських загонів).

Ось уривок з вірша-звернення товариства “Вибух” під назвою “До люду України”:

Сини степів, сини країн,
Хай не гримить кайданів дзвін.
Тут волю богом нарекли
Орли. І люди як орли…
Міцно і солодко кров’ю упившись,
Сплять комунари вночі,
Тихо і грізно до їх підкрадайтесь
І кров’ю обмийте мечі.

Геннадій Іванущенко вважає, що публікація архівних документів руйнує прогнилий бастіон облудної комуністичної пропаганди. “Боротьба українського селянства стала відповіддю на масове вилучення комуністами збіжжя, худоби, одягу у селян, – зазначає історик. – Це яскрава сторінка ефективної самоорганізації населення в боротьбі проти окупантів. Московська комуна, грабуючи наш край, намагалась придушити невдоволення жорстокими репресіями – розстрілами, катуваннями, захопленням заручників, створенням концтаборів у Ромнах та Глухові (в них утримувались навіть підлітки 14 – 15 років). І цю історію російського насильства, цю історію боротьби з ним, у нас украли”.

Чи не за таку позицію й скинули Геннадія Іванущенка з посади директора Державного архіву Сумської області?

Збірник про повстанський рух на Сумщині – новий крок Геннадія Іванущенка у відтворенні нашої героїчної і трагічної історії. Минулого року він випустив 1-й том збірника “Українське відродження 1917 – 1920 рр. на Сумщині”. Впорядкував Геннадій і два томи збірника “ОУН-УПА на Сумщині”. А цього року має вийти 1-й том збірника “Інакодумство на Сумщині”.

Щиро вітаємо нашого товариша з черговим успіхом, зичимо нових знахідок та нових книг, а читачі нехай осмислять подвиг наших дідів та прадідів. Нехай м’язи їхніх духовних нащадків наливаються силою, а з гніву за наругу над рідним краєм нехай викрешується іскра святого визвольного вогню.

Приклад славних попередників кличе до дії!

Слава борцям за волю України!

Published on 11 July 2011