Віктор РОГ

Ідеї АБН актуальні й сьогодні

16 квітня минає 65 років з дня створення Антибільшовицького Блоку Народів, завданням котрого було координувати сили поневолених більшовизмом націй. Установчий Конгрес АБН розпочався саме в цей день у Мюнхені в 1946 році.

16 квітня минає 65 років з дня створення Антибільшовицького Блоку Народів, завданням котрого було координувати сили поневолених більшовизмом націй. Установчий Конгрес АБН розпочався саме в цей день у Мюнхені в 1946 році.

Ще 21 листопада 1943 року в лісах Житомирщини підпільно, під охороною УПА зібралися на Конференцію поневолених народів Східної Європи і Азії делегати різних національностей, котрі представляли визвольницькі сили народів, що воювали з імперіалістами, для створення спільного фронту революційної боротьби із загарбниками.

Конференція рішуче засудила гітлерівський та сталінський імперіалізму які заперечують право народів на їхній вільний політичний і культурний розвиток у самостійних національних державах та несуть усім народам політичне, соціальне й культурне поневолення у формі гітлерівської «нової Європи» чи «більшовицького СССР». Конференція практично реалізувала ідею спільного фронту поневолених народів, проголошену в грудні 1940 року в Маніфесті ОУН, і стала прологом до створення Антибільшовицького Блоку Народів (АБН), котрий від квітня 1946 року, під незмінним проводом обраного Президентом АБН Ярослава Стецька, а після його смерті у 1986 році під головуванням Слави Стецько повів рішучу та безкомпромісну боротьбу з московсько-більшовицьким імперіалізмом, розбудовуючи мережу по всіх куточках світу, згуртовуючи прогресивні сили всіх народів у боротьбі з червоною Москвою, розбудовуючи Всесвітню Антикомуністичну Лігу (ВАКЛ), Європейську Раду за свободу та інші антикомуністичні міжнародні структури.

До складу АБН в різний час входили Організація Українських Націоналістів (бандерівців), Комітет «Вільна Вірменія», Білоруська центральна рада, Болгарський національний фронт, Козацький національно-визвольний рух, Чеський рух за свободу, Хорватський національно-визвольний рух, Чеський національний комітет, Грузинська національна організація, Угорський визвольний рух, Литовський рух відродження, Словацький визвольний комітет, Національний туркестанський союзний комітет, Спілка естонських борців за свободу, Латиська асоціація за боротьбу проти комунізму, Естонський визвольний рух та інші антиімперські організації.

Провідники революційної ОУН Степан Бандера і Ярослав Стецько виразно усвідомлювали місію України, її провідне місце у боротьбі за свободу народів і людини. «Україна - революційна проблема світу», - зазначав Ярослав Стецько, а Степан Бандера твердив, що «без національно-державного визволення України не може постати чи реально втриматися національно-державна суверенність Естонії, Литви..., Білорусі, націй і їхніх держав Кавказу, Туркестану... Ця обставина накладає на Україну, на її національну політику виключно великі і вирішальні для успіху боротьби фронту поневолених народів завдання».

Саме тому на початку 90-х років діяльність АБН відновлено на рідних землях, а в листопаді 1993 року, з нагоди 50-ліття Конференції поневолених народів, у Києві відбувся Конгрес АБН, що дав новий імпульс та нові орієнтири діяльності.

Сьогодні актуальність ідей і діяльності цієї організації очевидна. Російський імпершовінізм, нехтуючи правами народів і людини, продовжує на території Російської Федерації політику етноциду народів, які прагнуть національного самовизначення, веде експансивну агресивну зовнішню політику, загрожуючи державному суверенітету сусідніх молодих держав, у тому числі й України.

А отже нагальними й пріоритетними завданнями є відновлення дії і духу АБН, є активізація та конкретизація співпраці з національно-визвольними силами народів, які борються за свою незалежність від Москви. Треба рішучіше й наполегливіше домагатися забезпечення українцям, котрі проживають у Російській Федерації, задоволення їхніх національних потреб, надавати всебічну допомогу і підтримку українським організаціям і громадам на постсовєтському просторі.

Вагому роль має відіграти ОУН і АБН також в організації міжнародного трибуналу «Нюрнберг - 2», котрий має засудити людиноненависницькі ідеї і злочинну практику комунізму.

Отже, відзначаючи чергову річницю від дня створення Антибільшовицького Блоку Народів, маємо насамперед спрямовувати погляд не в минуле, а в майбутнє, адже загроза московського імперіалізму та комуністичного реваншу не відійшла в минуле, а відтак ідеї АБН залишаються гостроактуальними.

Пам'ятаймо, що воля любить не того, хто її оспівує, а того, хто її здобуває.

СВОБОДА НАРОДАМ! СВОБОДА ЛЮДИНІ!

Published on 1 April 2011