Юлій Хвещук, Львівське регіональне відділення Інституту Національного Державознавства

Їхні обов`язки

Останні місцеві вибори, їх перебіг та результати, нібито й стали предметом для різноманітних політологічних і соціологічних аналізів та оцінок, приводом для одних політиків тішитися зміцненням власного режиму, для інших – кількома „доздобутими” позиціями,

Останні місцеві вибори, їх перебіг та результати, нібито й стали предметом для різноманітних політологічних і соціологічних аналізів та оцінок, приводом для одних політиків тішитися зміцненням власного режиму, для інших – кількома „доздобутими” позиціями, ще інших - кричати про чергові „зради” і обіцяти „повернутися”. Втім, поза цим хором професійних „оцінкодавців” та „борців за ... (Україну, справедливість, мораль тощо)”, якось зовсім відстороненими спостерігачами залишилися ми. Українці. А з кожним днем наше мовчання та пасивність сьогодні відобразиться щораз більшими проблемами і труднощами завтра. І для нас, і для наших нащадків. Тому потрібно усвідомити: влада обирається громадою, працює для неї і звітує їй. Громадяни повинні знати свої права і бути активними. Особливо це важливо при теперішній „офіційній владі” і „офіційній опозиції”.

Ми часто обурюємося бездіяльністю влади, не запитуючи себе, що зробили самі, щоб питання, яке нас хвилює, вирішувалося. Ми бурчимо, але не хочемо вдарити пальцем об палець, щоб його вирішити. Проблеми у контролі за діяльністю місцевої влади пояснюються відсутністю до тепер традицій такого контролю, недостатністю знань, досвіду.

Як владою, так і громадськістю контроль за діяльністю влади сприймається не як очевидне, а як загроза і джерело конфліктів. Органи влади не вважають за необхідне широко інформувати громадян про свою діяльність, оприлюднювати важливi для громади документи, організовувати постійний діалог, обговорення, пояснення мотивів прийняття владних рішень; не усвідомлюють цю діяльність як свою обов’язкову функцію; схильні й надалі культивувати «дистанцію влади». Депутати, делеговані у місцеві ради партійними структурами, вважають себе підзвітними та підконтрольними саме їм, а не громаді, яка їх обирала. Тому не бачать потреби і не відчувають необхідності у звітуванні перед громадськістю.

Тому ми повинні знати:

Депутат місцевої ради має право:

1. офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади у раді відповідного рівня, в місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності;

2. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

3. порушувати перед відповідними органами, організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4. вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

5. на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; 6. на невідкладний прийом;

7. доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому місцевою радою;

8. вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутат місцевої ради зобов’язаний:

1. підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

2. вивчати наші потреби, інформувати про них раду, виконком та брати безпосередню участь у їх вирішенні;

3. визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

4. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

Багато хто з нас не знає навіть прізвища свого місцевого депутата. І такий стан речей депутата абсолютно влаштовує. Але не повинен влаштовувати нас. Для нас вони самі не запрацюють (доведено нашою історією). Заставити їх працювати можемо лише ми (доведімо це).

Published on 20 December 2010