Володимир Мороз

Перемишлянський надрайон ОУН (1945–1947 рр.)

До кінця 1944 р. структура Організації Українських Націоналістів у Галичині базувалася на адміністративно-територіальному поділі довоєнної Польщі. Повіти ОУН як правило співпадали з межами польських повітів періоду до 1939 р.

До кінця 1944 р. структура Організації Українських Націоналістів у Галичині базувалася на адміністративно-територіальному поділі довоєнної Польщі. Повіти ОУН як правило співпадали з межами польських повітів періоду до 1939 р. Відповідно, існував Перемишлянський повіт, який входив до Бережанської округи Тернопільської області ОУН. Його межі співпадали із межами польського повіту, з тим винятком, що Глиняни і околиця творили окремий повіт у складі Золочівської округи Львівської області ОУН. Також слід зазначити, що Поморяни і околиця відносилися до Зборівського повіту, який, як і Перемишлянський, входив до Бережанської округи Тернопільської області ОУН..

В листопаді 1944 р. було прийнято рішення про реорганізацію, одним із ключових положень якої було достосування адміністративно-територіального устрою ОУН до радянського (очевидно, з деякими відмінностями відповідно до потреб підпілля). Підпільні райони були реорганізовані, переважно укрупнені, до меж радянських районів. Повіти теж були реорганізовані – одні укрупнені до надрайонів (як правило, 3-5 районів), інші – ліквідовані. У випадку з Перемишлянським повітом, то він навесні 1945 р. був перетворений у надрайон у складі всього двох районів: Перемишлянського та Поморянського і, таким чином, був на той час найменшим у Західній Україні. В структурі ОУН були навіть райони, які територіально охоплювали по півтора–два райони відповідно до радянського поділу, хоча це було, як правило, у прикордонних регіонах, де чисельність мережі була дещо нижчою.

Новостворений надрайон закономірно повітовий провідник Перемишлянщини “Грек”-“Ярема” (Григорій Кокун). За підпільними документами, крім нього, у надрайонний провід ОУН Перемишлянщини станом на 1946 р. входили: організаційний референт – “Дем’ян”-“Чубатий” (Олекса Гривнак), референт пропаганди – “Роберт”-“Бувалий” (Василь Горлатий), референт Служби Безпеки – “Рольф”-“Бривий” (Василь Лютий), референт УЧХ – “Буря”.

Також відомий склад районний проводів ОУН в той час. У Перемишлянському районі очолював підпілля “Морозенко”-“Василь” (Олекса Карпій), пост організаційного референта займав “Чмелик”, референта СБ – “Голуб” (Василь Шабат), референта пропаганди – “Черник”-“Євген” (Василь Дичук).

Поморянський район очолював “Стяг” (Павло Ільчишин), організаційним референтом був “Свист”-“Бодай”-“Сурмач” Богдан Пилипчук), референтом СБ – “Бурлака” (Володимир Дашкевич), а також референт пропаганди.

У надрайоні тоді діяло 8 кущів – 5 у Перемишлянському районі (близько 70 членів ОУН), 3 – у Поморянському.

Протягом кінця 1946 р. – початку 1947 р. підпілля надрайону зазнало втрат, насамперед у керівній ланці. Наприкінці листопада 1946 р. загинув надрайонний провідник “Грек”, обов’язки якого за посадою перебрав на себе “Дем’ян”. 13 квітня 1947 р. у с. Тучне Перемишлянського району загинув надрайонний референт СБ “Рольф”. Після цього, у зв’язку з браком кадрів та малим розміром Перемишлянського надрайону, вирішено його ліквідувати, а надрайонний провід – не відновлювати.

Перемишлянський район передано у склад Рогатинського надрайону. У підпільному звіті з цього надрайону ще на початку вересня 1947 р. Перемишлянський район не фігурував, натомість у “Вістях з терену” за жовтень-грудень того ж року подано інформацію з Рогатинщини, Бурштинщини, Більшовеччини, Перемишлянщини та Букачівеччини.

Поморянський район, натомість, відійшов до складу Золочівського надрайону Золочівської округи, і складі якого перебував аж до загибелі останнього районного провідника Поморянщини “Михася”-“Міська”-“Ворона” (Павло Сеньків). Передання Поморянського району у Золочівщину було логічним, оскільки до 1944 р. включно значна частина його сіл входили до Золочівського повіту ОУН.

У Перемишлянському районі підпілля було розбите дещо швидше, у 1951 р., незважаючи на спроби його відновити зусиллями кількох членів ОУН з Рогатинщини.

Працівники ліквідованого у 1947 р. надрайонного проводу перейшли на іншу працю. Зокрема, “Роберт” загинув як співробітник окружного осередку пропаганди ОУН Роагтинщини 1 лютого 1948 р. біля с. Стратин Рогатинського району, “Дем’ян” після реорганізації очолив районний провід Перемишлянщини і керував ним до смерті 28 грудня 1950 р. біля с. Прибинь Перемишлянського району. Полеглий надрайонний провідник “Грек” у 1951 р. посмертно був нагороджений Бронзовим Хрестом заслуги УПА.

Кому відомі подробиці діяльності підпілля ОУН та відділів УПА на Перемишлянщині, їх керівників і командирів, просимо писати на електронну адресу mrz@ukr.net або на адресу редакції.

Published on 13 December 2010